آسیا Back to Top

آسیا

  • فیلتر
هوی ان

شهر قدیمی و زیبا با قدمت ۲۰۰۰ سال قبل از پادشاهی چمپا

هوء

یکی از بهترین مکان‌ها برای بازدید در ویتنام

ساپا2

منظره آبشارهای زیبا

نها ترنگ

یکی از زیباترین خلیج‌ها آسیا

دلتای مکونگ

سبد برنج ویتنام

شهر هوشی مین

بزرگ‌ترین شهر ویتنام

مای سان

یکی از برجسته‌ترین سایت‌های باستان جنوب شرقی آسیا

دا لات

 زیبایی از معماری استعماری فرانسه و مناظر زیبا